22.012019
Off
2

De Spaanse belastingen die u bij het ontbinden van mede-eigendom moet betalen

Door Welex, advocatenkantoor gespecialiseerd in vastgoedtransacties in Marbella!

Soms ontvangen we cliënten op ons meertalige advocatenkantoor in Marbella die elk voor vijftig procent eigenaar zijn van een woning. Ze hebben de wens dat een van hen zijn deel van het Spaanse onroerend goed aan de ander overdraagt. Deze ontbinding van mede-eigendom brengt een reeks kosten en fiscale implicaties met zich mee waarover we in dit artikel met genoegen een en ander zullen verduidelijken.

Artikel 400 van het Spaans Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ‘geen enkele eigenaar verplicht zal zijn om in de gemeenschap te blijven’ en dat ‘elk van hen op elk moment kan verzoeken om de gemeenschappelijke eigendom te verdelen’.

Het gaat dus over de ontbinding van een mede-eigendom van twee personen van één enkel ondeelbaar goed, bijvoorbeeld een huis in Spanje. Een van de mede-eigenaren besluit zijn of haar deel over te dragen aan de andere mede-eigenaar. Laatstgenoemde wordt dan de eigenaar van het huis in ruil voor een financiële vergoeding.

In het algemeen, draagt ​​een van de partijen bij de ontbinding van een mede-eigendom in Spanje zijn percentage over aan de andere partij door middel van een financiële vergoeding die de tweede partij ten gunste van de eerste uitvoert. Feitelijk vindt er tussen de twee mede-eigenaren een aan- en verkoop plaats. Echter wanneer deze handeling beschouwd wordt als een ontbinding van mede-eigendom (in overeenstemming met de wettelijke vereisten), dan zijn de fiscale gevolgen gunstiger voor beide partijen.

Het ontbinden van mede-eigendom in Spanje is onderworpen aan het zegelrecht dat, afhankelijk van de regio waar het onroerend goed zich bevindt, kan variëren van 1 tot 2%. In Andalusië gaat het bijvoorbeeld om 1,5% zegelrecht van de marktwaarde van het huis en niet over de waarde van de vergoeding.

Als we de transactie anderzijds als een verkoop beschouwen, dan zal deze onderworpen zijn aan de Spaanse overdrachtsbelasting, die afhankelijk van de autonome gemeenschap waarin het onroerend goed zich bevindt, veel hoger kan liggen: in Andalusië rond de 8% tot 10% van de waarde van de economische vergoeding.

Het ontbinden van mede-eigendom in Spanje heeft een fiscaal gezien minder belastende situatie tot gevolg voor het toekennen van een deel van het huis als een van de partijen al mede-eigenaar is van het ander deel. De verwerver van het onroerend goed is de belastingplichtige om het zegelrecht in Spanje te betalen.

Het ontbinden van mede-eigendom in Spanje houdt voor de overdrager niet de betaling van de gemeentelijke Plusvalia-belasting in. De regelgeving die deze belasting reguleert, beschouwt het ontbinden van mede-eigendom niet als een overdracht van activa. In de toekomst zal degene die nu het volledige huis bezit in geval van verkoop wel de Plusvalia-belasting moeten betalen, waarbij de datum van overname, de datum zal zijn waarop beide mede-eigenaars het huis hebben gekocht.

Wat de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen betreft, zou er in bovenomschreven geval in principe geen verandering zijn in het vermogen, noch voor de verwervende partij, noch voor de overdragende partij, voortvloeiend uit het ontbinden van de mede-eigendom, op voorwaarde dat de toekenning overeenstemt met het percentage in de eigendomstitel.

Neem nú kontact met één van onze nederlands sprekende advocaten in Marbella voor al uw vragen rondom vastgoed transacties in Spanje

Tags: , , , , ,