Het Spaans Burgerlijk Wetboek  zegt dat ‘schenking een handeling is waarbij een persoon vrij beschikt over een zaak ten gunste van een andere persoon die het aanvaardt’. De belasting dient betaald te worden door de begunstigde, dus degene die door de transactie wordt begunstigd.

De hoogte van de belasting op schenkingen in Spanje hangt af van de waarde van de schenking.

In de tabel hieronder vindt u de percentages voor successierechten in Andalusië, Spanje:

Na berekening van het totale bedrag aan belastingen dat de begunstigde moet betalen, dient deze vermenigvuldigd te worden met een coëfficiënt waarvan de hoogte van de volgende factoren afhangt:

  1. a) Verwantschap:

Er zijn vier groepen verwantschappen:

  • Groep I: Nakomelingen en geadopteerde kinderen tot 21 jaar oud.
  • Groep II: Nakomelingen en geadopteerde kinderen van 21 jaar en ouder, echtgenoten, bloedverwanten in opgaande lijn en adoptieouders.
  • Groep III: Bloedverwanten in de tweede en derde graad (broers, zussen, neven, nichten, tantes, ooms).
  • Groep IV: Personen niet vermeld in groep 1, 2, 3, vrienden, etc.
  1. b) Het bestaande vermogen van de begunstigde van de schenking in Spanje:

De toepasselijke coëfficiënt zal dan als volgt zijn:

Wenst u meer informatie over de schenkingen en successiesrechten in Andalusië, neem dan vandaag nog contact op met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella.

Ons advocatenkantoor zal u verder helpen bij het doen verlijden van de akte van schenking, het vereffenen van de belastingen en bij het inschrijven van de geschonken goederen in het Eigendomsregister.

Gerelateerde inhoud:

Fiscale aspecten in de aan- en verkoop van onroerende goed in Spanje.