26.072018
Off
5

Een correcte financiële planning voor buitenlanders in Spanje

Het begin van een nieuw jaar is altijd hét moment om na te denken over de komende 12 maanden en om uw financiële planning nogmaals te bekijken, ervoor te zorgen dat deze up-to-date is en vooral dat deze erop gericht is om het vermogen van uw gezin op lange termijn te beschermen.

Voor de buitenlanders die in Spanje wonen, is het belangrijk om de verschillende belastingen die in Spanje bestaan ​​goed te kennen, alsook de frequente wijzigingen in de belastingregels die van invloed kunnen zijn op buitenlanders die in Spanje wonen.

Wellicht is de brexit op dit moment de grootste zorg voor veel Britse inwoners in Spanje en de bijkomende onzekerheid over verblijfsrechten en medische zorg.

Op 8 december 2017 dienden het Verenigd Koninkrijk en de EU een verslag in waarin de overeenkomst werd bereikt om de bestaande rechten van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde EU-burgers en Britse burgers in de EU te handhaven.

Bent u als Brit al permanente inwoner in Spanje, dan kunt u erop vertrouwen dat de voorschriften voor de medische zorg hetzelfde blijven.

Bent u als Brit nog niet als inwoner in Spanje geregistreerd, dan moet u de officiële permanente verblijfsvergunning verkrijgen voordat het Verenigd Koninkrijk definitief de Europese Unie verlaat. Dit gebeurt vooralsnog in maart 2019. Zoek professioneel advies over hoe u het beste kunt profiteren van de Spaanse belastingwetgeving.

Weet u nog niet zeker of u naar Spanje zal verhuizen, maak dan snel een keuze, zodat u vóór maart 2019 nog inwoner kunt worden.

Belastingplanning in Spanje

Het is altijd een goed idee om van tijd tot tijd uw belastingplanning te controleren om te bevestigen dat deze correct is en om professioneel advies te zoeken waarmee u ervoor zorgt te profiteren van de fiscale planningsmogelijkheden in Spanje. De juiste toepassing van belastingen op efficiënte wijze leidt ertoe dat u al uw investeringen op één en dezelfde plaats houdt en u kunt zo voorkomen dat u teveel belastingen moet betalen.

Het nieuwe wereldwijde regime van automatische informatie-uitwisseling, op basis van de Common Reporting Standard, is momenteel in meer dan 50 landen van kracht, waaronder Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf januari 2016 begonnen landen klantgegevens te verzamelen en vanaf september 2017 begonnen de eerste gegevensuitwisselingen. Andere landen zullen hun gegevens vanaf september 2018 gaan delen.

De belastingplanning voor residenten kan veel nuances hebben, vooral als u in het ene land geld verdient en in het andere land woont. Weet u zeker dat u uw belastingen correct betaalt? Zoek gespecialiseerd advies, dit zal bijdragen aan uw gemoedsrust en voorkomen dat u teveel belasting betaald.

Besparingen en investeringen

In november 2017 verhoogde de Bank van Engeland voor het eerst sinds meer dan tien jaar de rentevoet voor het hele Verenigd Koninkrijk. Teveel pensioensparen in contanten bijhouden kan riskant zijn, vooral als u niet genoeg verdient om gelijke voet te houden met het ritme van de inflatie.

Een succesvolle investering gaat vooral over het inschatten van het risico en het bekomen van het gewenste rendement op basis van een goed geplande strategie. Een strategie die specifiek is gebaseerd op uw persoonlijke omstandigheden, tijdsschema, behoeften, doelstellingen en risicotolerantie. U moet een duidelijke en objectieve beoordeling krijgen, voldoende diversificatie hebben om uzelf niet te veel bloot te stellen aan het soort activa, land, sector of bedrijf.

Laat uw portefeuille periodiek herzien, aangezien de prijzen van activa stijgen en dalen en mogelijk uit balans raken, of de omstandigheden kunnen zijn veranderd.

Vermogensplanning

Het is belangrijk om nadat u naar Spanje bent verhuisd uw vermogen te plannen omdat zowel de successie- als de schenkingsrechten er heel anders werken dan in het Verenigd Koninkrijk of in eender welk ander land.

Het bedrag van successie- en schenkingsrechten dat door de erfgenamen zal worden betaald, hangt af van de mate van verwantschap, het huidige vermogen van elke erfgenaam, de lokale normen in de overeenkomstige autonome gemeenschap en, onder andere, of de regionale of nationale normen zullen worden toegepast. Bekijk goed de wetgeving om uw belastingplichten te verminderen.

Pensioenen

Het huidige pensioenstelsel in Spanje verschilt nogal van dat van enkele jaren geleden, dus kan het best interessant zijn om wat tijd te besteden aan het kiezen van de juiste acties.

Momenteel zijn meer opties beschikbaar dan ooit tevoren. Daaromm dient u heel voorzichtig te zijn om zich ervan te verzekeren dat u de juiste beslissing maakt voor uw doeleinden en om uw pensioenbesparingen te beschermen. Bezie uitgebreid al uw opties, evenals de fiscale gevolgen in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, om de beste oplossing voor uw specifieke situatie te kiezen.

Spanje legt de gedwongen nalatenschap op. Dit kan u belemmeren om uw vermogen te verdelen zoals u dat wilt. U kunt echter de regelgeving van de EU ‘Brussel IV’ gebruiken om te kiezen voor de regelgeving van uw land of nationaliteit, maar u moet deze optie in uw testament duidelijk aangeven. We adviseren u om de juiste adviseur in de arm te nemen die kan bevestigen of u op de juiste wijze hebt gehandeld.

Laat één keer per jaar uw vermogensplanning herzien, dit kan rendabel zijn en zorgen voor gemoedsrust. Bekijk dan ook alle gebieden samen, want veranderingen in de ene sector kunnen de andere beïnvloeden, en zoek integrale oplossingen die werken voor uw persoonlijke situatie. Mocht u hierover een vraag hebben, dan staat Welex graag voor u klaar.

Heeft u een bedrijf in Spanje? Het is belangrijk om correct te voldoen aan de indiening en registratie van de boekhouding in het handelsregister.

Wat is de correcte boekhouding?

Dit zijn de boeken waarin de boekhouding van uw bedrijf in Spanje wordt geregistreerd. Het indienen van de boekhouding kan verplicht of vrijwillig zijn en wordt gereguleerd in de artikelen 25 tot en met 33 van het Handelswetboek.

Hoe moet u de boekhouding in Spanje indienen?

De meest voorkomende wijze is de digitale presentatie.

  1. A) De boekhouding van een bedrijf in Spanje kan worden ingediend door middel van een CD met de informatie vastgelegd in het handelsregister van de provincie waar de maatschappelijke zetel van uw bedrijf is gevestigd.
  1. B) Telematisch (online).

De voorbereiding van de bestanden gebeurt via de boekhoudprogramma’s die beschikbaar zijn voor dergelijk gebruik of met programma’s die door het handelsregister in Spanje worden aangeboden.

Bij Welex bieden we juridisch, arbeids-, fiscaal en boekhoudkundig advies. Wij bieden rechtszekerheid aan onze klanten vanuit onze ervaring en professionaliteit. Wij zijn een groep advocaten, economen, accountants en arbeidsdeskundigen die klaar staan ​​om uw vragen te beantwoorden en uw belangen te verdedigen.

Neem vrijblijvend contact op met Welex. Wij helpen u graag en leggen duidelijk en op transparante wijze de voor uw situatie beste oplossingen uit.

We bieden onze professionele service niet alleen aan in Marbella, maar ook over heel Spanje.

Tags: , , , , , ,