24.112017
Off
2
impuestos sucesiones españa

Alles wat u moet weten over erfbelasting in Spanje

Een erfenis is geen gemakkelijke procedure. In veel gevallen moet u naast het verwerken van de pijn en het verdriet over het verlies van een van uw familieleden denken aan de juridische aspecten van de erfenissen, waaronder de erfbelasting in Spanje. Niet zelden veroorzaken successie- en schenkingsrechten verwarring, omdat het gaat om een niet al…

15.112017
Off
2
inheritance in Spain Lawyers Marbella

Verandering in de successie- en schenkingsrechten in Andalusië

Het advocatenkantoor en team economen in Marbella informeren u over de toekomstige norm waardoor de successie- en schenkingsrechten in Andalusië, Spanje zal verlagen. Afgelopen 20 september 2017 is een historisch moment geweest voor de successie- en schenkingsrechten in Andalusië. De successie- en schenkingsrechten is een staatsbelasting die momenteel aan de autonome gemeenschappen wordt overgedragen ter…

08.112017
Off
2
testament Spanje

Criterium van nationaliteit of verblijf in verband met erfopvolging

Erfrecht in Spanje. Welex assisteert u met bezit in Spanje. Maatwerk testament in Spanje en met voorbereiding respectievelijk afwikkeling van uw nalatenschap in Spanje. De wet in Spanje die het Erfrecht regelt is anders dan in Nederland, oppassen dus met de criterium van nationaliteit of verblijf  inzake erfenissen en nalatenschappen in Spanje De Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees…

18.092017
Off
4
inheritance in Spain Lawyers Marbella

De aanvaarding van een nalatenschap in Spanje

Na het overlijden van een persoon hebben de erfgenamen in Spanje het recht om de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. In geval van aanvaarding, moet de volgende documentatie overhandigd worden om de akte van aanvaarding en de toekenning van de nalatenschap te doen verlijden: – De overlijdensakte die wordt afgegeven door de burgerlijke stand…

16.082017
Off
2
Inheritance tax in Spain

U betaalt in Andalusië geen erfbelasting over een nalatenschap van minder dan 250.000 euro

De Spaanse regio Andalusië heeft een interessante wijziging doorgevoerd in de toepassing van de verlaging voor echtgenoot en directe familieleden van een nalatenschap. Nieuwe wetgeving rond de Spaanse erfbelasting in Andalusië ging op 1 januari 2017 van kracht. Zodoende is er een verlaging van toepassing van de te betalen erfenisbelasting voor echtgenoten en directe familieleden…

06.072017
Off
2
donation in Spain

Alles wat u moet weten over schenkingen in Spanje

Onder een schenkingen in Spanje, in de vorm van geld of onroerende goederen, wordt verstaan: de overdracht door een persoon en vrije aanvaarding door de andere persoon van geld of een zaak. Dit wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek onder de successie- en schenkingsrechten. Het belangrijkste verschil tussen schenking en erfenis is dat bij de…

18.062017
Off
2
machtiging in Spanje

Wettelijke gevolgen van een Volmacht die buiten Spanje is verleend

Beschikking d.d. 14 September 2106 van de zogenaamde Dirección General de los Registros y del Notariado. Wenst u uw eigendom in Spanje te verkopen? Uw Nederlandstalige advocaat in Marbella wenst u te informeren over het volgende zodat u bij het gebruiken van een volmacht in Spanje daarmee rekening kunt houden. Bent u een Nederlander of…

20.022017
Off
1
testament Spanje

Hoe kan ik een kopie krijgen van een testament dat in Spanje is opgesteld?

Testament in Spanje Het belangrijkste waarmee we rekening moeten houden bij het verkrijgen van een testament in Spanje of een gewaarmerkt afschrift ervan is dat u eerst dient te weten of de overleden persoon al dan niet een testament heeft doen opmaken in Spanje. Het certificaat van uiterste wilsbeschikking die we dienen te verkrijgen zal…