06.032019
Off
2

De verkoop van aandelen in een Spaanse S.L. (Besloten vennootschap)

Indien u aandeelhouder bent van een Spaanse besloten vennootschap en u uw aandelen wenst over te dragen, houd er dan rekening mee dat een dergelijke overdracht onderworpen is aan bepaalde regels die zijn vastgelegd in het Wetboek voor Kapitaalvennootschappen (Ley de Sociedades de Capital). In de eerste plaats moet u weten dat de overdracht van…

22.012019
Off
3

De Spaanse belastingen die u bij het ontbinden van mede-eigendom moet betalen

Door Welex, advocatenkantoor gespecialiseerd in vastgoedtransacties in Marbella! Soms ontvangen we cliënten op ons meertalige advocatenkantoor in Marbella die elk voor vijftig procent eigenaar zijn van een woning. Ze hebben de wens dat een van hen zijn deel van het Spaanse onroerend goed aan de ander overdraagt. Deze ontbinding van mede-eigendom brengt een reeks kosten…

24.122018
Off
3
Donations in Spain

DE SCHENKING IN SPANJE: VEREISTEN EN DOCUMENTATIE

Welex, uw Nederlandstalige advocatenkantoor in Marbella, heeft het genoegen u te informeren over schenkingen in Spanje. Definitie van een schenking in Spanje Artikel 618 van het Spaans Burgerlijk Wetboek definieert de schenking als ‘een daad van vrijgevigheid waarbij een persoon iets gratis ter beschikking stelt ten gunste van een ander die het aanvaardt’. Daarom is…

18.122018
Off
3
lawyer in marbella, accountant in marbella

WELEX = wij zijn de wet in Spanje

Na meer dan 250 blogs op de website van advocatenkantoor Welex in Marbella gepubliceerd te hebben in 4 verschillende talen, willen we het vandaag over iets anders hebben. In plaats van te schrijven over specifieke wetgeving met betrekking tot de aangifte voor de inkomstenbelasting van natuurlijke personen, vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting voor niet residenten in…

19.112018
Off
4
beckham law in Spain

Hoe kunt u voor de Beckham-wet in Spanje in aanmerking komen?

Welex, uw advocatenkantoor en team van economen en accountants  in Spanje had al het genoegen een korte introductie te schrijven over het Koninklijk Besluit 687 uit 2005 dat beter bekend is als de Beckham-wet. Krachtens deze Beckham-wet kan een natuurlijke persoon, die aan een reeks vereisten voldoet, worden belast volgens de inkomstenbelasting voor niet-residenten (I.R.N.R),…

14.112018
Off
5
Wealth tax in Spain

Vermogensbelasting in Spanje met focus op Andalusië

Opnieuw worden in Spanje belastingverhogingen doorgevoerd, waarmee een einde komt aan de  bonificaties van 100% over de vermogensbelasting in Spanje. In 2018 namen we afscheid van de vermogensbelasting in Andalusië. Hierover schreven we op 16/04/2018 op de website van Welex, ons advocatenkantoor en team van economen in Marbella. Volgens de wet 6/2018 van 3 juli…

10.092018
Off
4

spaanse belasting op overdracht van privé koopovereenkomsten voor woningen in aanbouw

We zullen het vandaag hebben over de belastingen die voortvloeien uit de overdracht van de rechten op een privé-aankoop van een contract betreffende een woning – gewoonlijk in aanbouw – tussen de koper en de ontwikkelaar, waarbij in het contract de derde partij de plaats van de kopende partij overneemt. Ten eerste is het noodzakelijk…

26.072018
Off
6
derecho en españa

Privaatrecht in Spanje

Er zijn veel twijfels met betrekking tot het privaatrecht en bijbehorende wetgeving in Spanje. Het beschikken over de juiste informatie kan het bedrag van de te betalen belastingen in dit opzicht verminderen of zelfs verhogen. Er zijn gegevens waarmee in elk geval rekening moet worden gehouden; testamenten en beheer van nalatenschappen; stelsels van erfopvolging; belastingen…